Sak 90/16-18 Prosjektmidler - Rekruttering

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 90/16-18 Prosjektmidler - Rekruttering

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Tildelingen av prosjektmidler burde vært foretatt i 2017. Av flere årsaker har dette ikke latt seg gjøre. Organisasjonsutvalgets leder har levert innstilling til saken, men i og med at det dreier seg om forholdsvis store midler – i forhold til vårt budsjett – bør tildelingen forankres i hele styret.  

 

Se sak publisert på hjemmesiden HER

 

Styrevedtak i saksnr. 90/16-18

Styret gjennomgikk søknadene. Generalsekretæren utformer tildelingsbrev ut i fra diskusjonene i styret og informerer søkerklubbene innen 19. januar.

 

Det vil samtidig bli utbetalt 80% av tildelt beløp. De resterende 20% utbetales etter at sluttrapport er levert.