Sak 95/16-18 Regnskap 2017

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 95/16-18 Regnskap 2017

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn

Regnskapet for 2017 er ferdig revidert. Det viser et underskudd på kr. 327.895,-, noe som er ca kr. 50.000,- mer enn budsjettert, men samtidig nøyaktig i henhold til det estimerte underskuddet som ble varslet til styret i sak nr. 82/16-18 (se saken HER). Avvikene er tidligere behandlet i styret.

 

Styrets økonomiske årsberetning er laget ut i fra formalkrav.

 

Styrevedtak i saksnr. 95/16-18

Regnskap og styrets økonomiske årsberetning for 2017 godkjennes.

 

Vedtaksdato

09.04.2018