Sak 96/16-18 Godkjenning av sakliste og innkalling samt vurdering av habilitet

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 96/16-18 Godkjenning av sakliste og innkalling samt vurdering av habilitet

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Styrevedtak i saksnr. 96/16-18

Sakliste og innkalling blir godkjent. Ingen habilitetsutfordringer.

 

Vedtaksdato

09.04.2018