Sak 97/16-18 Orienteringssaker

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 97/16-18 Orienteringssaker

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn

 

Status nedbemanningsprosess

Informasjon fra NIF og internasjonale organisasjonsledd

oWCBS/IBSF – Snooker i verden.

Det er fremdeles uavklart rundt de konstitusjonelle utfordringene i de internasjonale snookerorganisasjonene – og derigjennom i paraplyorganisasjonen WCBS. IBSF (International Billiards & Snooker Federation) og WCBS (World Confederation of Billiard Sports) har begge sendt ut informasjon om at den nylig opprettede organisasjonen WSF (World Snooker Federation) ikke er anerkjent. Informasjonen fra IBSF kan leses HER og informasjonen fra WCBS kan leses HER.

oEBSA – Innkalling til AGM (Annual General Meeting).

Med bakgrunn i orienteringen over er årsmøtet i EBSA (European Billiards & Snooker Federation) av svært høy viktighet. Styret i EBSA har tidligere foretatt en manøver som gjør at de/vi er tilknyttet WSF. Dette gjorde de uten å spørre sine medlemsnasjoner. Det er i budsjettet for 2018 besluttet å kutte i deltakelsen på internasjonale møter, men det er rom innenfor rammene dersom møtet anses som viktig. Generalsekretæren avklarer kostnad og melder tilbake til styret. Årsmøtet i EBSA avholdes i Bucarest 27. juni 2018.

oTilskudd midler – 100.000,-.

Generalsekretæren søkte høsten 2017 om midler fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) gjennom prosjektet «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018». Tildelingsbrev er nå mottatt og forbundet er tildelt kr. 100.000,- til formålet. Retningslinjer for bruk av midlene vil bli laget og informert til klubbene. Informasjon vil også bli gitt på Fagdagen i forbindelse med Biljardtinget.

 

 

Styrevedtak i saksnr. 97/16-18

Orienteringene tas til etteretning

 

Vedtaksdato

09.04.2018