Sak 99/16-18 Gull- og sølvmerke

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 99/16-18 Gull- og sølvmerke

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn

 

Tildeling av æresmerker (i vårt tilfelle gull- og sølvmerke) er forbundet med mange utfordringer og det må en helhetsvurdering til for å sikre at det ikke er noen personer som blir forbigått. I Biljardforbundet har tradisjonen om å dele ut gull- og sølvmerker ligget «brakk» en del år.

 

Dersom det skal foretas en bred og grundig helhetlig vurdering av aktuelle kandidater siden siste tildeling, må det settes av god tid til dette arbeidet. Det nåværende styret har ikke denne tiden og det foreslås at saken overleveres til det nye styret.

 

Styrevedtak i saksnr. 99/16-18

Da det er lenge siden forbundet har delt ut gull- eller sølvmerke er det nødvendig å gjøre en grundig gjennomgang av hele sakskomplekset rundt tildeling av herderstegn. Det anbefales at det nye styret – etter Biljardtinget – foretar en grundig gjennomgang av hederstegnordningen og aktuelle kandidater.

 

Vedtaksdato

09.04.2018