Snooker

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner >

Snooker

 

 

 

 

 

Logo_NBSNOOKER-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

GODKJENT OG PUBLISERT AV:

The World Professional Billiards & Snooker Association Limited

 
75 Whiteladies Road
Clifton
Bristol
BS8 2NT

Tel: 00 44 (0) 117 3178200
Fax: 00 44 (0) 117 3178219

E-post: info@worldsnooker.com

Reglene ble sist revidert; November 2014

Copyright © The World Professional Billiards and Snooker Association Limited 2014

The World Professional Billiards and Snooker Association Limited har hevdet sin rett til å bli identifisert som forfatter av dette arbeidet i samsvar med Copyright sine design og patentloven av 1988

Alle rettigheter er reservert. Ingen deler av denne publikasjonen kan bli reprodusert, lagret i et gjenfinningssystem, eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, fotokopiert, i opptak eller på annen måte, uten forhåndstillatelse fra copyrighteieren.

For å se den engelskspråklige versjonen gå til WPBSAs regelsider.

 

Logo_WPBSA