Sølvmerke

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Retningslinjer >

Sølvmerke

 

 

 

 

 

Logo_NBRETNINGSLINJER

 

 

Merke i sølv, formet som forbundets emblem.

§ 1 Norges Biljardforbunds Sølvmerke kan tildeles personer som har arbeidet for biljardidrettens fremgang og utvikling på forbunds-, region- og/eller utvalgsplan.

§ 2 Norges Biljardforbunds Sølvmerke kan utdeles etter søknad fra klubb. Klubbstyrets beslutning herom skal være fulltallig og enstemmig. Søknaden sendes Norges Biljardforbund, som vedtar en eventuell tildeling i enstemmig fulltallig forbundsstyre.

§ 3 Forbundsstyret kan også selv fremme kandidater til Norges Biljardforbunds Sølvmerke. Vedtak om tildeling skal skje i fulltallig og enstemmig forbundsstyre.

§ 4 Forbundsstyret utdeler Sølvmerket i forbindelse med biljardtinget, norgesmesterskap eller ved en annen passende anledning.

§ 5 Norges Biljardforbunds styre kan etter enstemmig og fulltallig styrebeslutning tildele Sølvmerket til tillitsvalgte eller spillere fra andre land som forbundet ønsker å hedre, uten dekning i §1.

§ 6 Innehavere av Norges Biljardforbunds Sølvmerke inviteres til Biljardtinget hvert år dette avholdes. Norges Biljardforbund dekker opphold.

§ 7 Endring i disse retningslinjer kan foretas av Norges Biljardforbunds ting.