Støtteprosesser

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Virksomhetsplan > 2016-2020 >

Støtteprosesser

 

 

 

 

Logo_NBVIRKSOMHETSPLAN

 

 

For å støtte opp under kjerneprosessene eksisterer det en rekke prosesser som må være godt utviklet, gjennomtenkt og gjennomførbare for å kunne ivareta kjerneprosessene på en god og forsvarlig måte.

Styret ønsker at Tinget kommer med tilbakemeldinger på disse prosessene slik at det nye styret kan vedta konkrete handlings- og tiltaksplaner som bygger opp under fokusområdene.

 

Organisasjonsutvikling

Kompetansutvikling og finansiering

Arrangement

Kommunikasjon