Sak 93/16-18 Situasjonen i NIF

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 93/16-18 Situasjonen i NIF

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Som organisasjonen er kjent med er situasjonen ved innsyn i NIFs regnskaper behørig omtalt i norsk media. Det har også vært flere interne møter om saken. NIF har innkalt presidenter og generalsekretærer/org.sjefer i særforbund og idrettskretser til et informasjonsmøte 24. januar hvor saken igjen står på agendaen.

 

Norges Biljardforbund må beslutte hvordan de skal forholde seg til saken – på et generelt grunnlag.

 

Styrevedtak i saksnr. 93/16-18

Styret besluttet at Biljardforbundet skal avvente mer informasjon i saken.

 

Samtidig besluttes det at i aktiviteter i Biljardforbundets regi skal det ikke serveres alkoholholdig drikke som blir kostnadsført i forbundets regnskap.