Sak 94/16-18 Prioriteringer for engasjerte/ansatte

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 94/16-18 Prioriteringer for engasjerte/ansatte

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Med bakgrunn i samtidig aktivitet for EM Junior og EM Veteran må det besluttes hvilke prioriteringer som må foretas i slike tilfeller – på et generelt nivå. Dette vil også eventuelt kunne gjelde andre som har et ansatt- eller engasjementsforhold.

 

I utgangspunktet vil dette kunne være en sportslig og/eller administrativ beslutning, men det kan i enkelte tilfeller være situasjoner i saker som gjør at det er behov for en bredere politisk forankring.

 

Styrevedtak i saksnr. 94/16-18

Engasjerte og ansatte i Norges Biljardforbund skal til enhver tid prioritere oppgaver i forholdet til arbeidsgiver fremfor egen aktivitet.

 

June Therese Håndstad meldte seg inhabil i saken og Olav Skrudland trer inn som ordinært styremedlem.

Forslaget ble vedtatt mot stemmen til Jostein Jullum.