Team Norway

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Virksomhetsplan > 2016-2020 > Fokusområder >

Team Norway

 

 

 

 

Logo_NBVIRKSOMHETSPLAN

 

Mål

-Medaljer i EM

-Topp 6 nasjon i Europa

-Skape miljøer hvor utvikling kan lede til oppnåelse av langsiktige mål

-Større antall utøvere i ulik alder som er villige til å satse

-Internasjonal deltakelse

-Implementere på sikt alle klasser og kategorier

 
Prinsipper for satsing

Våre verdier skal ligge til grunn

-Organisasjonsnormer

-Landslagskontrakter

-Ingen avvik aksepteres

-Hensynet til heving av det sportslige nivået veier tyngre enn enkeltindividet

-Forpliktende satsing over tid fremfor øyeblikkets kvalitet

-Fokus på lagbygging

-Gjensidig respekt og tillit

-Gjøre hverandre gode

 
Fokus

-Sette klubbene i stand til å utrette målrettet trening og veiledning

-Flere ungdoms- og jentesamlinger

-Utnytte Olympiatoppen og ressurser på Toppidrettssenteret

-Utnytte eksterne og interne ressurser

-Konkurranseaktivitet i de ulike aldersklassene og de ulike kjønn – gjerne i samarbeide med de øvrige nordiske landene