Turnering

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Virksomhetsplan > 2018-2022 > Fokusområder >

Turnering

 

 

 

clip0015

Norges Biljardforbund har i en lengre periode hatt utfordringer med å rekruttere gjennom sitt turneringssystem. Det er ønskelig å utvikle turneringsaktiviteten slik at vi tilfredsstiller både de sosiale aspektene samt utøvernes mulighet for å prestere og utvikle seg. Arrangementer som er gode møteplasser, forutsigbare, dramatiske og engasjerende skaper.

Det er en kjensgjerning at det ikke er mulig å beslutte et turneringssystem som alle oppfatter som det beste. Det er derfor viktig med god dialog mellom alle involverte parter.

Hovedmål

Lage et turneringssystem som fører til økt medlemsmasse.

Fokus

Kjerneprosessene Rekruttere – Ivareta og utvikle – Prestere

Aktivitetsverdiene Glede - Fellesskap - Helse - Ærlighet