Turneringsbestemmelser

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  »Ikke noe innhold over dette nivået«

Turneringsbestemmelser

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

NBs turneringsbestemmelser og spilleregler (TBR) har blitt utarbeidet av NBs turneringsutvalg. NBs styre har vedtatt TBR, som trådte i kraft den 1. januar 2014.

 

For enkelhets skyld forekommer kun maskulint pronomen, men TBR omfatter naturligvis såvel kvinnelige som mannlige utøvere og lag.

Alle beløp er oppgitt i norske kroner (NOK).

 

Styremedlemmer, utvalg og medlemsklubber kan fortløpende foreslå endringer og tillegg i TBR, og NBs styre fatter vedtak. I enkelte tilfeller kan forslag til endringer legges frem for NBs ting for vedtak. TBR oppdateres, om nødvendig, innen den 1. august hvert år. Dispensasjon fra TBR kan gis ved særskilte anledninger. Styret delegerer dispensasjonsbeslutninger til forbundets administrasjon og søknader må rettes til den.

 

 


 

Siste oppdatering:

25. juli 2022


 

 

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

 

1 - Organisering internasjonalt

 

2 - Organisering nasjonalt

 

3 - Fagområdene Sport og Turnering

 

4 - Anvendelsesområde for TBR og terminliste

 

5 - Forvaltning av TBR

 

6 - Regler for utøvere

 

7 - Regler for klubber

 

8 - Regler for regionale forbund

 

9 - Turneringsleder, jury, dommer og hoveddommer

 

10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer

 

11 - Disiplinære instanser, rettsvei og straffesaker

 

12 - Avgifts- og utleggsordning