Turneringsbestemmelser

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  »Ikke noe innhold over dette nivået«

Turneringsbestemmelser

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

NBs turneringsbestemmelser og spilleregler (TBR) har blitt utarbeidet av NBs turneringsutvalg. NBs styre har vedtatt TBR, som trådte i kraft den 1. januar 2014.

 

For enkelhets skyld forekommer kun maskulint pronomen, men TBR omfatter naturligvis såvel kvinnelige som mannlige utøvere og lag.

Alle beløp er oppgitt i norske kroner (NOK).

 

Styremedlemmer, utvalg og medlemsklubber kan fortløpende foreslå endringer og tillegg i TBR, og NBs styre fatter vedtak. I enkelte tilfeller kan forslag til endringer legges frem for NBs ting for vedtak. TBR oppdateres, om nødvendig, innen den 1. august hvert år.

 

 


 

Siste oppdatering:

21. juli 2021


 

 

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

 

1 - Organisering internasjonalt

 

2 - Organisering nasjonalt

 

3 - Fagområdene Sport og Turnering

 

4 - Anvendelsesområde for TBR og terminliste

 

5 - Forvaltning av TBR

 

6 - Regler for utøvere

 

7 - Regler for klubber

 

8 - Regler for regionale forbund

 

9 - Turneringsleder, jury, dommer og hoveddommer

 

10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer

 

11 - Disiplinære instanser, rettsvei og straffesaker

 

12 - Avgifts- og utleggsordning