V - Øvrige bestemmelser

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov >

V - Øvrige bestemmelser

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

Kapittelet inneholder lovene som omhandler øvrige bestemmelser i §§ 16 - 20.

 

 

Se mer informasjon i underpunktene:

 

§ 16 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner og straff

 

§ 17 Avtaler og samarbeid mellom Norges Biljardforbund og næringslivet

 

§ 18 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter

 

§ 19 Lovendring

 

§ 20 Oppløsning - Sammenslutning - Utmelding