V - Øvrige bestemmelser

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov >

V - Øvrige bestemmelser

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

Kapittelet inneholder lovene som omhandler øvrige bestemmelser i §§ 22 - 27.

 

 

Se mer informasjon i underpunktene:

 

§ 22 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

 

§ 23 Avtaler og samarbeid mellom Norges Biljardforbund og næringslivet

 

§ 24 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter

 

§ 25 Bestemmelser om konkurranseforbud

 

§ 26 Lovendring

 

§ 27 Oppløsning - Sammenslutning