Virksomhetsplan

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  »Ikke noe innhold over dette nivået«

Virksomhetsplan

 

 

virksomHETsplan

 

 

I denne delen vil du finne gjeldende og tidligere virksomhetsplaner for Norges Biljardforbund. Denne planen er en rettesnor på hvordan vi sammen skal arbeide og hva vi skal ha fokus på.

 

Virksomhetsplanen gjelder - i utgangspunktet - for en 4-årsperiode, men er gjenstand for revidering på Biljardtinget som avholdes 2.hvert år.

 

Innholdet i virksomhetsplanen deles opp i 4 hovedområder:

 

Visjon og verdier

Kjerneprosesser

Fokusområder

Støtteprosesser

 

 

Virksomhetsplan 2018-2022 (vedtatt på Biljardtinget 2018)

 

Virksomhetsplan 2016-2020 (vedtatt på Biljardtinget 2016)

 

 

clip0009