Virksomhetsidé

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Virksomhetsplan > 2018-2022 >

Virksomhetsidé

 

 

 

 

Logo_NBVIRKSOMHETSPLAN

Biljard-Norge skal:

Tilby barn og unge et variert biljardtilbud tilpasset deres fysiske utvikling innenfor trygge og stimulerende miljøer.

Ta vare på medlemmene og legge til rette for biljardaktivitet og sosialt samvær gjennom hele livet.

Legge til rette for at utøvere som ønsker å satse får mulighet til å utnytte sitt potensiale gjennom attraktive trenings- og konkurransetilbud.

Lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt bidra aktivt i utviklingen av de organisasjoner og organisasjonsledd man er en del av.