WPAs Regler for Pool

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool >

WPAs Regler for Pool

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Dette kapittelet inneholder regler for alle disipliner i Pool.

 

Se utfyllende informasjon i de underliggende kapitlene:

 

1 - Generelle regler

 

2 - 9-Ball

 

3 - 8-Ball

 

4 - 14.1 Straight Pool

 

5 - Black Ball

 

6 - Feil

 

7 - Regler/Bestemmelser for rullestolkonkurranser

 

8 - Definisjoner som blir brukt i reglene

 

9 - 10-Ball