WPAs Turneringsbestemmelser

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool >

WPAs Turneringsbestemmelser

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Utarbeidet av verdensforbundet i Pool, World Pool-Billiard Association (WPA), sist revidert 15. mars 2016.

 

For enkelhets skyld forekommer kun maskulint pronomen. Dette har ikke til hensikt å spesifisere kjønn på hverken utøvere eller ledere.

 

For fullstendige regler på engelsk, se WPAs regelsider.

 

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

 

1 - Forvaltning av turneringsbestemmelser

 

2 - Unntak fra reglene

 

3 - Kleskode

 

4 - Brekkmatte

 

5 - Spill med én dommer på flere bord

 

6 - Konsekvenser for usportslig opptreden

 

7 - Protestbestemmelser

 

8 - Instruksjoner for dommere

 

9 - Dommerens respons

 

10 - Særregel for 8-Ball

 

11 - Gjenoppretting av posisjoner

 

12 - Godkjenning av utstyr

 

13 - Fjerning av baller fra hull

 

14 - Time out

 

15 - Etterfølgende brekk

 

16 - Opplegg i 9-Ball

 

17 - Krav til offensive brekk

 

18 - 3-ball-regel

 

19 - Stoppe eller avlede køball ved brekk

 

20 - Shot clock

 

21 - Feil kun på køball

 

22 - Utsatt start

 

23 - Forstyrrelser utenfra

 

24 - Coaching

 

25 - Utenfor menneskilig kontroll

 

26 - Ikke-aktiv utøver

 

27 - Simultan treff

 

28 - Melding av baller som er pré