WPAs Turneringsbord og utstyrsspesifikasjoner

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool >

WPAs Turneringsbord og utstyrsspesifikasjoner

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Dette kapittelet omhandler spesifikasjoner på bord og utstyr til bruk i godkjente WPA-turneringer.

Bestemmelsene trådte i kraft november 2001.

Se mer informasjon i underkapitlene :

1 - Formål

2 - Design

3 - Spilleflatens høyde

4 - Skiferplater

5 - Spilleflaten

6 - Vantramme, gummivant og diameter (siktepunkter)

7 - Høyde på vant

8 - Vantgummi

9 - Hullåpninger og mål

10 - Hullkrager

11 - Ballretur og ballkurver

12 - Duk

13 - Montering av duk

14 - Rengjøring av duk på spilleflate og vant (foretrukket behandling)

15 - Belysning

16 - Baller og trekant

17 - Køer

18 - Reker

19 - Avstand mellom bord

20 - Biljardbord anerkjent av WPA