Idrettsregistrering

Idrettsregistreringen er den årlige offisielle registreringen av medlemstall, aktivitet og kontaktinformasjon fra norsk idrett.

Idrettsregistreringen gjennomøres fra 2. januar til 31. januar ved at idrettslagene rapporterer nøkkelinformasjon inn til NIF på en enkel nettbasert løsning.

.
Hvorfor?
Tallene fra idrettsregistreringen danner grunnlag for ulike økonomisk støtteordninger (lokale aktivitetsmidler, utstyrsmidler, kommunale midler etc). Videre er tallene fra idrettsregistreringen grunnlag for statistikker om og for idretten.

.
Fristen må overholdes
Rapportering til NIF er et krav til samtlige idrettslag. Fristen er 31. januar kl. 24.00.
Unnlater idrettslaget å gjøre dette kan idrettslaget gå glipp av tilskudd og i ytterste konsekvens kan idrettslaget miste sitt medlemskap i NIF og i tilknyttede særforbund jf. NIFs
lov  § 10-2.

Les mer om idrettsregistreringen HER

Hvis du har problem med registreringen, som veiledningene ikke svarer på, kan du kontakte NIF IT-support på e-post: ir@idrettsforbundet.no  eller telefon 03615.