Støtteordninger

Her er det en oversikt over noen av de støtteordninger som finnes

Rekrutteringsmidler

 

Biljardforbundet gir økonomisk støtte til lokale og regionale tiltak som bidrar til økt biljardaktivitet. Tiltakene skal primært være rettet mot barn og ungdom i alder 6-20 år. Det gis også støtte til integreringstiltak for funksjonshemmede.

I første kvartal vil det lyses ut midler for rekrutteringstiltak. Summen av det som deles ut vil variere fra år til år. Antall nye medlemmer i aleren 6-20 år vi klarer å rekruttere til idretten år vil gjenspeils i smmen rekrutteringsmidler. Klarer vi å en god rekruttering i disse aldersgruppene vil vi få mere midler fra Norges Idrettsforbund. Dette igjen vil gi forbundet mulighet til å dele ut flere midler til klubbene.

Tiltaksområder det kan søkes på:
 •  Rekrutteringsprosjekt: Tiltak for å rekruttere nye medlemmer
 •  Skole og fritidsklubber: Lokalt samarbeid med skole( r) og fritidsklubb(er)
 •  Integrering av funksjonshemmede

Søknaden skal inneholde:
 • Beskrivelse av tiltaket
 • Mål
 • Tidsplan
 • Søknadsbeløp
 • Et enkelt budsjett

Spillemidler til utstyr

NIF og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) introduserte i 2003 en ordning hvor idrettslag og foreninger eller grupper tilknyttet NIF kan søke om støtte til innkjøp av utstyr. Ordningen har vært vellykket og vil derfor bli videreført som en del av KKDs programsatsing for idrettsanlegg. Merk at det maksimalt kan søkes om støtte tilsvarende 1/3 av veiledende utsalgspris. De resterende 2/3 må laget eller gruppen selv finne dekning for.

Klubber som er medlem av NB kan søke om støtte til følgende type utstyr:

 • Nye bord
 • Duk
 • Ballsett
 • Score-tavler

Retningslinjer fra Norges Idrettsforbund

 • Utstyret må være innkjøpt etter 1. januar det året det søkes for.
 • Minste tilskudd det kan søkes om er kr. 2.000,-, dvs utstyr til en innkjøpspris på kr. 6.000.
 • Klubber, lag og foreninger tilsluttet NIF skal stå som søker
 • Utstyr til aktiviteter til barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres.

Les mer på NIFs sider  om spillemidler.

Søknadsregistrering på internett
NIF ønsker at søknadene skal gå via den enkelte klubbs «Klubben Online»-side på internett.

Faktura/kvittering
For de klubber som får innvilget støtte, så må klubben sende inn kopi av faktura. Beregningsgrunnlaget baseres på den faktiske innkjøpsprisen.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er i november hvert år. Fristen vil bli annonsert under nyheter på våre forbundets hjemmeside.

Når kan man forvente svar på om man får tildelt penger?
Sannsynligvis vil dette bli klart tidlig i februar/mars hvert år. Klubbene vil ha ca én måned på seg til å sende inn kvitteringer. Dette vil også klubbene som har fått tilskudd få beskjed om.

Lokale aktivitetsmidler

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.

De lokale aktivitetsmidlene blir IKKE tildelt automatisk ved at klubbene registrerer aktivitet gjennom idrettsregistreringen.

LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Det er idrettsrådene som fordeler LAM etter kriterier fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF. Idrettsrådene har forskjellige kriterier for utdeling av midlene.

Vær oppmerksom på følgende:

 • Tallene fra idrettsregistreringen skal være basisgrunnlaget for idrettsrådenes vurderinger i forhold til aktivitet.
 • Alle klubber som har aktivitet for barn og/eller ungdom som sitt primære formål har krav på LAM.
 • Midlene skal brukes til aktivitet både for barn og ungdom. Begge målgruppene (6-12 og 13-19 år) skal tilgodeses.
 • Midlene som tildeles betales ut av NIF direkte mot slutten av året.
 • Funksjonshemmede skal særskilt tilgodeses

Vi anbefaler alle klubber å følge retningslinjer fra sitt idrettsråd, og stille på møtene som fordeler aktivitetsmidlene. Bruk muligheten til å synliggjøre klubbens aktiviteter overfor det lokale idrettsrådet.

Dersom dere ikke er kjent med ordningen, ta kontakt med deres lokale idrettsråd  eller med idrettskretsen  dersom du ikke finner idrettsrådet eller idrettsrådet ikke fungerer.

Les mer om ordningen på Norges Idrettsforbund sine hjemmesider .

Thon Hotel

Vi har en avtale med Thon Hotels.

 

 

Avtalen med Thon Hotels er oppdatert for 2013. Dere finner mer informasjon om dette på http://www.thonhotels.no/thon-sport/

Avtalen gir også en payback til klubber:

Ønsker dere et alternativ til dugnad?

Med en Thon Sport-avtale, gir vi arrangørklubber 5% av verdien  på hver eneste hotellreservasjon som gjøres i forbindelse med turneringer, konkurranser eller mesterskap.

Dette krever at dere gjør en avtale med hotellet på forhånd, eventuelt med Marianne Aasland, sentralt, marianne.aasland@thonhotels.no

Bestilling av hotell som medlem av Biljardforbundet gjøres på http://www.thonhotels.no/firmakunder1/

Firmakode: TH105903