Organisasjon

Norges Biljardforbund ble stiftet 20.11.1981 og tatt opp som særforbund i Norges Idrettsforbund på Idrettstinget 24.04.1994. Norges Biljardforbund har det overordnede ansvar for biljardidretten i Norge, herunder alle de tre grenene pool, snooker og carambole.

Forbundet har 40 medlemsklubber og ca 5000 medlemmer pr. 1. januar 2012. Se egen klubbliste her.

Vi er medlem av følgende internasjonale forbund:

WCBS World Confederation of Billiard Sports
WPA World Pool-Billiard Association
EPBF European Pocket Billiard Federation
IBSF International Billiards and Snooker Federation
EBSA European Billiards & Snooker Association
UMB Union Mondial de Billard
CEB Confédération Européenne de Billard

 

Det overordnede ansvaret for organisasjonsutvikling, herunder klubbutvikling, tilligger presidenten.