Antidoping

rent_sarforbund_rgb6

Norges Biljardforbund vedtok på Tinget i april 2016 (Virksomhetsplanens side 71, under forbundets oppgaver) å «forankre antidopingarbeidet og bli registrert som «Rent Særforbund» hos Antidoping Norge».

Dette arbeidet startet umiddelbart etter Tinget og formell avtale ble signert med Antidoping Norge 7. oktober 2016. Den formelle sertifiseringen ble oversendt forbundet 22. mars 2017, og vi er stolte av at forbundet har fått retten til å kalle seg «Rent særforbund.

I forbindelse med avtalen ble det utarbeidet et par styrende dokumenter som du finner her:

Print

Klubbene i Norges Biljardforbund vedtok på Tinget i april 2016 (Virksomhetsplanens side 71, under klubbenes oppgaver) å «slutte seg til konseptet «Rent Idrettslag» gjennom Antidoping Norge».

Det betyr at klubbene må sette antidopingarbeidet på agendaen og implementere dette i klubbens planverk. Det langsiktige målet må være at alle våre klubber er sertifisert som «Rent Idrettslag», men i handlingsplanen står det spesifisert at målet for tingperioden 16-18 er at 40% av våre klubber skal være sertifisert. Til dette arbeidet trenger vi selvsagt klubbenes hjelp og innsats.

For å få informasjon om hva som skal til for å få denne sertifiseringen kan dere gå til Antidoping Norges sider som omhandler dette HER.

 

Print

I den vedtatte handlingsplanen står det som mål at Biljardforbundet skal figurere på listen over «Topp 5» særforbund med utøvere som har gjennomført «Ren Utøver». Vi har plassert en egen «ticker» på forsiden av vår hjemmeside som til en hver tid forteller status på denne utviklingen.

Forbundet har gjennomført en del av de konkrete tiltakene som står i handlingsplanen og er igjen avhengige av klubbenes arbeid med «Rent Idrettslag» for å nå våre felles mål.

«Ren utøver» er et e-læringsprogram som den enkelte utøver gjennomfører på nett.

For å se mer informasjon om programmet se hjemmesidene til Antidoping Norge HER.