Fagområder

Rollefordelingen mellom styret, utvalgene og administrasjonen er gitt i AFA-kartet  (Ansvars-, Fullmakts- og Arbeidsfordeling).