Gull- og sølvmerke

Norges Biljardforbunds gullmerke og sølvmerke tildeles personer som har satt sitt preg på norsk biljardsport, på det sportslige plan eller i organisasjonsarbied.

Følgende har fått Norges Biljardforbunds Gullmerke:

Reidar-Rune Larsen, se omtale HER

Arve Larsen, se omtale HER

Tine Heien Bjonge

Følgende har fått Norges Biljardforbunds Sølvmerke:

Henning Berntsen

Kurt Per Hatlem

Hermund Årdalen

Ingolf Höns

Kjell Nilsen

Retningslinjer for Norges Biljardforbunds Gullmerke

Merke i gull, formet som forbundets emblem.

§1 Norges Biljardforbunds Gullmerke er norsk biljards høyeste utmerkelse.

§2 Gullmerket kan tildeles:

  1. Personer som i særlig grad har arbeidet for biljardidrettens utvikling og trivsel gjennom mange år.
  2. Spillere med særlig fremragende prestasjoner (Eks. VM-gull), og som gjennom sin væremåte både fremstår som gode representanter for biljarden og gode forbilder for andre spillere.

§3 Forbundsstyrets medlemmer og klubbene kan fremme forslag på kandidat til Norges Biljardforbunds Gullmerke.

§4 Vedtak om å tildele Norges Biljardforbunds Gullmerke skal fattes i fulltallig og enstemmig forbundsstyre.

§5 Forbundsstyret utdeler gullmerket i forbindelse med biljardtinget, norgesmesterskap eller ved en annen passende anledning

§6 Innehavere av Norges Biljardforbunds Gullmerke inviteres til Biljardtinget hvert år dette avholdes. Norges Biljardforbund dekker reise og opphold.

§7 Endring i disse retningslinjer kan foretas av Norges Biljardforbunds ting.

– – –

Retningslinjer for Norges Biljardforbunds Sølvmerke

Merke i sølv, formet som forbundets emblem.

§1 Norges Biljardforbunds Sølvmerke kan tildeles personer som har arbeidet for biljardidrettens fremgang og utvikling på forbunds-, region- og/eller utvalgsplan.

§2 Norges Biljardforbunds Sølvmerke kan utdeles etter søknad fra klubb. Klubbstyrets beslutning herom skal være fulltallig og enstemmig. Søknaden sendes Norges Biljardforbund, som vedtar en eventuell tildeling i enstemmig fulltallig forbundsstyre.

§3 Forbundsstyret kan også selv fremme kandidater til Norges Biljardforbunds Sølvmerke. Vedtak om tildeling skal skje i fulltallig og enstemmig forbundsstyre.

§4 Forbundsstyret utdeler Sølvmerket i forbindelse med biljardtinget, norgesmesterskap eller ved en annen passende anledning.

§5 Norges Biljardforbunds styre kan etter enstemmig og fulltallig styrebeslutning tildele Sølvmerket til tillitsvalgte eller spillere fra andre land som forbundet ønsker å hedre, uten dekning i §1.

§6 Innehavere av Norges Biljardforbunds Sølvmerke inviteres til Biljardtinget hvert år dette avholdes. Norges Biljardforbund dekker opphold.

§7 Endring i disse retningslinjer kan foretas av Norges Biljardforbunds ting.