Om Biljard

Historikk

Historisk_bilde

Biljard begynte som et utendørs, crocket lignende spill (med køer). Det ble brakt innendørs på 1400-tallet i England og Frankrike. Det første kjente bordet fra historiebøkene tilhørte Ludvig XIV (bildet) og er datert til 1470.

Mange kjente personer har spilt biljard, bl.a. Mozart som brukte spillet mye som avkobling.

I 1815 oppdaget kaptein Francois Mingaud, en politisk fange, hvilke forbløffende ting man kunne utrette med køballen, hvis man satte en lærtupp foran på køen.

På 1850-tallet ble 12.000 elefanter skutt hvert år for å skaffe elfenben til pianotangenter og biljardkuler.

Biljard er en fellesbetegnelse på tre grener:

  • Pool
  • Snooker
  • Carambole

Ordet biljard stammer fra fransk. Enten fra ordet «billart» som betyr en trekø eller fra ordet «bille» som betyr ball.

I Norge er pool klart mest utbredt. Derfor er også Norge ett av de få landene hvor man blander begrepene: Man sier «biljard» mens man egentlig mener pool.

Snooker

Snooker er klart mest utbredt i Kina (mer enn 1 million lisensierte spillere), i Storbrittania og noen av landene i det Britiske Samveldet. For 15-20 år siden var flere snookerspillere de best betalte idrettsutøvere i England (Steve Davis på toppen), men de har senere blitt forbigått av mange fotballspillere.

Carambole

Carambole er størst i mange land i det sentrale og sydlige Europa, i Syd-Amerika og i noen land i Asia. I lille Nederland er det nesten 50.000 lisensierte biljardspillere, over 40.000 av dem spiller carambole. I Tyrkia er det mer enn 150.000 lisensierte carambolespillere. Også i Danmark er carambole den dominerende biljardgrenen.

Pool

I Norge er pool den klart dominerende grenen. Av ca. 5000 medlemmer i klubbene spiller mer enn 90% pool, Pool er dominerende også i USA og i flere land i det nordlige og vestlige Europa.

Mange ulike disipliner

Det er flere ulike disipliner innenfor hver gren. I pool spiller man 14-1, 8-ball, 9-ball og 10-ball. Innenfor carambole har man flere svært ulike disipliner: 3-vants carambole, 1-vants carambole, fri carambole, kjeglebiljard, cadre 47 cm og cadre 71 cm. Mer om de ulike spilltypene kan du finne under egne sider for hver gren.

Om Biljardforbundet

Det Norske Biljardforbund ble stiftet 20.11.1981 og tatt opp som særforbund i Norges Idrettsforbund på Idrettstinget 24.04.1994. Høsten 1999 fikk forbundet sin første ansatte. På forbundstinget i 2000 skiftet forbundet navn til Norges Biljardforbund.

Den første valgte presidenten var Odd Erik Ihlen. Han ledet forbundet i 2 år. Den neste valgte president var Bjørn Berntsen, som ledet forbundet frem til Reidar-Rune Larsen ble valgt til president i 1987. Reidar-Rune satt 17 år og er sammen med Arve Larsen den enkeltperson som har hatt størst betydning for forbundets utvikling.

På tinget i 2004 overtok Egil-Arne Sørensen presidentklubben, men trakk seg etter kort tid. Visepresident Knut Kvaal Pedersen rykket opp og satt til Rolf Jensen overtok i 2008.

Rolf Jensen trakk seg i forbindelse med ekstraordinært ting i mars 2012. Visepresident Jan Ingvoldstad overtok frem til ordinært ting 17. juni 2012, da Kjell Lillestøl ble valgt som president for kommende to-års periode.

Kjell gikk av etter 2 perioder på Tinget i 2016 hvor Robert Gelin Rysjedal overtok presidentvervet. Robert er sittende president.

Norges Biljardforbund har drøyt 40 medlemsklubber fordelt over hele Norge. Klubbene har ca 2500 aktive medlemmer, fordelt på grenene pool, snooker og carambole.