Historikk

Historisk_bilde

Biljard begynte som et utendørs, crocket lignende spill (med køer). Det ble brakt innendørs på 1400-tallet i England og Frankrike. Det første kjente bordet fra historiebøkene tilhørte Ludvig XIV (bildet) og er datert til 1470.

Mange kjente personer har spilt biljard, bl.a. Mozart som brukte spillet mye som avkobling.

I 1815 oppdaget kaptein Francois Mingaud, en politisk fange, hvilke forbløffende ting man kunne utrette med køballen, hvis man satte en lærtupp foran på køen.

På 1850-tallet ble 12.000 elefanter skutt hvert år for å skaffe elfenben til pianotangenter og biljardkuler.

Om Biljardforbundet

Det Norske Biljardforbund ble stiftet 20.11.1981 og tatt opp som særforbund i Norges Idrettsforbund på Idrettstinget 24.04.1994. Høsten 1999 fikk forbundet sin første ansatte. På forbundstinget i 2000 skiftet forbundet navn til Norges Biljardforbund.

Den første valgte presidenten var Odd Erik Ihlen. Han ledet forbundet i 2 år. Den neste valgte president var Bjørn Berntsen, som ledet forbundet frem til Reidar-Rune Larsen ble valgt til president i 1987. Reidar-Rune satt 17 år og er sammen med Arve Larsen den enkeltperson som har hatt størst betydning for forbundets utvikling.

På tinget i 2004 overtok Egil-Arne Sørensen presidentklubben, men trakk seg etter kort tid. Visepresident Knut Kvaal Pedersen rykket opp og satt til Rolf Jensen overtok i 2008.

Rolf Jensen trakk seg i forbindelse med ekstraordinært ting i mars 2012. Visepresident Jan Ingvoldstad overtok frem til ordinært ting 17. juni 2012, da Kjell Lillestøl ble valgt som president for kommende to-års periode.

Norges Biljardforbund har ca 40 medlemsklubber fordelt over hele Norge. Klubbene har ca 5000 aktive medlemmer, fordelt på grenene pool, snooker og carambole.