Retningslinjer

Styret i Norges Biljardforbund vedtok på styremøtet 13. april 2014 retningslinjer mot krenkende adferd.

Nulltoleranse

Vold og problematferd er et arbeidsmiljøproblem. Verken arbeidsgiver eller arbeidstaker skal akseptere handlinger fra andre som kan medføre fysiske eller psykiske skader eller på- kjenninger. Verken arbeidsgiver eller de tilsatte skal finne seg i at medarbeidere utsettes for vold, trakassering eller trusler.

Forebygging

Norges Biljardforbund arbeider kontinuerlig forbyggende og holdningsskapende, og setter i verk tiltak i forhold til vedtatte regler for konsekvenser fra styret.

Problematferd er en pedagogisk utfordring med ofte komplekse sammenhenger og bakgrunn, men uakseptabel atferd skal ikke tolereres i organisasjonen. Alle  har rett på vern mot urimelig belastning i det daglige arbeidet, og helt klart vern mot vold og trusler.

Trykk på PDF-ikonet under for å laste ned retningslinjene.

PDF