Styret

Under finner du oversikt over det sittende styret – med kontaktinformasjon. Nederst finner du styrets protokoller og referater fra perioden 2005 til dags dato.

Navn

E-post

Olav Skrudland

President president@biljardforbundet.no
Alexander Hansen
Visepresident alexander@biljardforbundet.no
Giena Tanilon Styremedlem giena@biljardforbundet.no
Britt-Sølvi Hauge Pettersen
Styremedlem britt-solvi@biljardforbundet.no
Edwin Ingebrigtsen   Styremedlem edwin@biljardforbundet.no
Jo Bjørnstad   Styremedlem jo@biljardforbundet.no
Bjørn Erik Bergh   Styremedlem bjornerik@biljardforbundet.no
Christel Johnsen   Varamedlem christel@biljardforbundet.no
Geir Tollefsrud Varamedlem geir@biljardforbundet.no

Protokoller og referater