Styret

Under finner du oversikt over det sittende styret – med kontaktinformasjon. Nederst finner du styrets protokoller og referater fra perioden 2005 til dags dato.

Navn

E-post

Robert G. Rysjedal
President president@biljardforbundet.no
Jostein Jullum
Visepresident  jostein@biljardforbundet.no
June Håndstad   Styremedlem june@biljardforbundet.no
Miriam Thomassen
 
Trukket seg pr. 31/10-18
David Frew   Styremedlem david@biljardforbundet.no
Giena Tanilon   Styremedlem fra 31/10-18 giena@biljardforbundet.no
Olav Skrudland  
Varamedlem  olav@biljardforbundet.no
       

Protokoller og referater