Styret

Under finner du oversikt over det sittende styret – med kontaktinformasjon. Nederst finner du styrets protokoller og referater fra perioden 2005 til dags dato.

Navn

   

E-post

Olav Skrudland

 

 
President president@biljardforbundet.no
Jo Bjørnstad
 
Visepresident jo.bjornstad@kicks.no
Giena Tanilon Styremedlem gienatanilon@hotmail.com
Britt-Sølvi Hauge Pettersen
 
Styremedlem britt-s.hauge@hotmail.com
Edwin Ingebrigtsen   Styremedlem edwin.ingebrigtsen@gmail.com
Nina Skresholt Torvund   Styremedlem ninatorvund@gmail.com
Bjørn Erik Bergh   Styremedlem bjorn.erik.berg@power.no
Ronny Kraft   Varamedlem ronny@biljardforbundet.no
Geir Tollefsrud   Varamedlem geirtolle@gmail.com
       

Protokoller og referater

Forbundsstyret, perioden 2022-24. Øverst fr.v.: Britt-Sølvi, Bjørn Erik, Geir, Giena og Nina. Nederst fr.v.: Edwin, Olav, Jo og Ronny.