Tagged: Årsmøte

Biljardting/Fagdag 2020 er utsatt

Styret i Norges Biljardforbund fattet 18. mars følgende vedtak: Fagdagen og Biljardtinget 25. og 26. april 2020 utsettes inntil videre. Dette har sin bakgrunn i den uoversiktlige situasjonen som nå er oppstått. Nærmere informasjon...

Biljardting/Fagdag 2018

INNKALLING TIL ORDINÆRT FORBUNDSTING 29. APRIL 2018 Styret innkaller med hjemmel i forbundets lov § 14 Biljardtinget, til ordinært forbundsting i Norges Biljardforbund på Idrettens Hus, Ullevål Stadion søndag 29. april 2018. Tinget settes...