Tagged: Organisasjon

Biljardting/Fagdag 2020 er utsatt

Styret i Norges Biljardforbund fattet 18. mars følgende vedtak: Fagdagen og Biljardtinget 25. og 26. april 2020 utsettes inntil videre. Dette har sin bakgrunn i den uoversiktlige situasjonen som nå er oppstått. Nærmere informasjon...

ENDRINGER I TBR

Styret har vedtatt endringer i turneringsbestemmelsene gjeldende for sesongen 19/20. Alle endringer har vært til diskusjon i Turneringsutvalget og er gjeldende fra første turnering i NBs terminliste. Nederst i saken finner du lenker til...

Organisasjonsutvalget utvides

Forbundet har inngått et samarbeid med Per Hagen, som går inn i organisasjonsutvalget. Per skal jobbe tett med både forbund og klubber på flere områder. Samarbeidet starter med å få utarbeidet en strategi for...