Tagged: Prosjektmidler

Prosjektmidler 2019

Forbundet vil med dette invitere våre klubber til å søke om prosjektmidler til klubbutvikling med hovedvekt på rekruttering. Med bakgrunn i gjeldende virksomhetsplan vil søknader som har tydelige mål om å bli flere bli...

Klubbundersøkelse/Prosjektmidler

Forbundet foretok i perioden 20. september til 1. oktober en klubbundersøkelse blant forbundets klubber. Undersøkelsen var elektronisk og alle klubber mottok informasjon på e-post. Saken ble også publisert på forbundets hjemmeside samt på Facebook....