Tagged: Støtte

Prosjektmidler 2021

Forbundet vil med dette invitere våre klubber til å søke om prosjektmidler til klubbutvikling med hovedvekt på rekruttering. Vi er selvfølgelig klar over at det er mye usikkerhet knyttet til restriksjoner i forbindelse med...

Fattigdomsmidler – 2018

Norges Biljardforbund søkte høsten 2017 om midler fra Bufdir i «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018» og fikk tidligere i vår melding om at vi var tildelt kr. 100.000,- til prosjektet «Aktivitet, Utstyr og Antrekk«....

Klubbundersøkelse/Prosjektmidler

Forbundet foretok i perioden 20. september til 1. oktober en klubbundersøkelse blant forbundets klubber. Undersøkelsen var elektronisk og alle klubber mottok informasjon på e-post. Saken ble også publisert på forbundets hjemmeside samt på Facebook....

Utstyrsmidler 2017

Norges Idrettsforbund har nylig sendt ut e-post til alle klubber vedrørende søknadsprosessen for spillemidler til utstyr. Du finner en kopi av brevet HER. Søknadsfristen er 18. oktober 2017 og det er totalt 34,4 millioner kroner som...

Søk om midler fra Extrastiftelsen

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til ExtraStiftelsen til helserelaterte prosjekter. Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper, som mennesker med...

Spillemidler til utstyr

Norges Idrettsforbund har nylig sendt ut brev til alle klubber vedrørende søknadsprosessen for spillemidler til utstyr. Du finner en kopi av brevet HER. Søknadsfristen er 23. november 2016 og det er totalt 29,4 millioner...