Tagged: Terminliste

Terminliste – Mellomsesong 2019

Norges Biljardforbund har foretatt allokering av alle turneringer for neste (mellom)sesong – det vil si frem til sommeren 2019. Du finner oversiktene nedenfor. Vi har også i år gjort dette uten å først ha...

Terminliste 2018

Terminlisten for 2018 er nå ferdig og du finner alle oversiktene nedenfor. Ta en spesiell kikk på «Hurtigoversikten» som på en enkel kronologisk måte viser all aktivitet. Vi gjør oppmerksom på at den terminlisten...

Terminliste 2017

Terminlisten for 2017 er nå ferdig og du finner alle oversiktene nedenfor. Ta en spesiell kikk på «Hurtigoversikten» som på en enkel kronologisk måte viser all aktivitet. Verdt å merke er også at Blackball...