Turnering

På disse sidene vil du finne mye generell informasjon angående turneringer, som turneringsreglement, beskrivelse av turneringssystem, kleskode, skjema for å melde inn turneringer (slik at de kommer på forbundets kalender), rapportskjema for bruk etter at turnering er avholdt osv.

Her vil det også være mulig å hente ned ulike skjema for bruk i turneringer, som dobbeltcup skjema osv.

Fortsatt vil du finne Kalender under hver gren (pool, snooker og carambole), etter hvert med mulighet for direkte påmelding.

Oversikt over lisenser og startavgifter finner du under Spiller .

Rapport fra pågående og tidligere avholdte turneringer finner du på CueScore.

Norges Biljardforbund har i samarbeid med Zpin AS gleden av å lansere nytt, komplett turneringssystem for biljardsport i Norge. Systemet inkluderer alt fra arrangering av turnering, til rankinglister, påmeldinger og betaling.Det nye systemet heter CueScore og ligger på adressen cuescore.com