Flowcharts

Fra 1. januar 2013 er det obligatorisk at alle resultater skal lagres elektronisk.
Norges Biljardforbund vil tilby flowcharts til bruk for de spilleformer som er beskrevet i TBR.

Det er et absolutt krav at alle arrangører har tilgang til minst én PC som har Microsoft Office 2007 eller nyere.
Om man ikke har dette kontakter man administrasjon  for tilbud. MS Office skal tilbys med rabatt til veldedige organisasjoner.

.

Flowchart i form av dobbelcup er levert av EPBF vi løser lisens for hvert år. Disse sendes direkte til turneringsledere. Om man ikke har mottatt nødvendig flowchart kan dette etterspørres hos administrasjonen.

Format er MS Office Excel. Filen er beskyttede mot redigering.

Merk at arrangør er ansvarlig for å skrive ut skjemaer og annen nødvendig informasjon for oppslag.

En turnering skal ikke ledes og informeres fra kun en PC-skjerm.

.

Flowchart til bruk ved puljespill er egenprodusert, og er til fri bruk.

Format er MS Office Excel. Filene  beskyttet, men uten passord. Ved å oppheve arkbeskyttelse kan filene redigeres om man har disse kunnskapene.

– – –

Pulje 2 x 4, Enkelcup 4

2 puljer for opptil 4 spillere i hver hvor de to beste går til semifinale.

Seedingsnummer bestemmer hvilken pulje man spiller i.
Innbyrdes oppgjør teller foran score.
Spillere fra samme klubb må ikke nødvendigvis spille sine kamper først, man følger gitt kamprekkefølge.

Plassering inn i enkelcup er forhåndsbestemt

Feil rapporteres til biljard@biljardforbundet.no   eller ved tlf. 91 75 98 39.
Ved å laste ned Teamviewer  kan vi hjelpe til online.

Det ligger en versjon på Google-docs .

Det er viktig at du lagrer din egen kopi av dette skjemaet før du bruker det.
Husk å dele dokumentet med «alle som har koblingen».

– – –

Pulje 4 x 4, Enkelcup 4

4 puljer for opptil 4 spillere i hver hvor puljevinnere går til semifinale.

Seedingsnummer bestemmer hvilken pulje man spiller i.
Innbyrdes oppgjør teller foran score.
Spillere fra samme klubb må ikke nødvendigvis spille sine kamper først, man følger gitt kamprekkefølge.

Plassering inn i enkelcup er forhåndsbestemt

ENDRING:   Beskyttelse er fjernet og arbeidsboken er åpen.

Feil rapporteres til biljard@biljardforbundet.no   eller ved tlf. 91 75 98 39.
Ved å laste ned Teamviewer  kan jeg hjelpe til online.

Det ligger en versjon på Google-docs .

Det er viktig at du lagrer din egen kopi av dette skjemaet før du bruker det.
Husk å dele dokumentet med «alle som har koblingen».

.

– – –

Pulje 4 x 4, Enkelcup 8

4 puljer for opptil 4 spillere i hver hvor de 2 beste fra hver pulje går til kvartfinale.

Seedingsnummer bestemmer hvilken pulje man spiller i.
Innbyrdes oppgjør teller foran score.
Spillere fra samme klubb må ikke nødvendigvis spille sine kamper først, man følger gitt kamprekkefølge.

Plassering inn i enkelcup er forhåndsbestemt

ENDRING:   Beskyttelse er fjernet og arbeidsboken er åpen.

Feil rapporteres til biljard@biljardforbundet.no   eller ved tlf. 91 75 98 39.
Ved å laste ned Teamviewer kan jeg hjelpe til online.

Det ligger en versjon på Google-docs.

Det er viktig at du lagrer din egen kopi av dette skjemaet før du bruker det.
Husk å dele dokumentet med «alle som har koblingen».

.

– – –

Pulje 1 x 8, Enkelcup 4

2 puljer for opptil 8 spillere i hver hvor de 2 beste fra hver pulje går til semifinale.

Seedingsnummer bestemmer hvilken pulje man spiller i.
Innbyrdes oppgjør teller foran score.
Spillere fra samme klubb må ikke nødvendigvis spille sine kamper først, man følger gitt kamprekkefølge.

Plassering inn i enkelcup er forhåndsbestemt

ENDRING:   Beskyttelse er fjernet og arbeidsboken er åpen.

Feil rapporteres til biljard@biljardforbundet.no   eller ved tlf. 91 75 98 39.
Ved å laste ned Teamviewer kan jeg hjelpe til online.

Det ligger en versjon på Google-docs .

Det er viktig at du lagrer din egen kopi av dette skjemaet før du bruker det.
Husk å dele dokumentet med «alle som har koblingen».

.

– – –

Pulje 2 x 8, Enkelcup 8

2 puljer for opptil 8 spillere i hver hvor de 4 beste fra hver pulje går til kvartfinale.

Seedingsnummer bestemmer hvilken pulje man spiller i.
Innbyrdes oppgjør teller foran score.
Spillere fra samme klubb må ikke nødvendigvis spille sine kamper først, man følger gitt kamprekkefølge.

Plassering inn i enkelcup er forhåndsbestemt

ENDRING:   Beskyttelse er fjernet og arbeidsboken er åpen.

Feil rapporteres til biljard@biljardforbundet.no   eller ved tlf. 91 75 98 39.
Ved å laste ned Teamviewer kan jeg hjelpe til online.

Det ligger en versjon på Google-docs .

Det er viktig at du lagrer din egen kopi av dette skjemaet før du bruker det.
Husk å dele dokumentet med «alle som har koblingen».

.

– – –

Pulje 2 x 8, Enkelcup 8 RR_2x8_SE8.xlsx 1.008,14 kB