Fordelingsnøkler

Her finner du fordeling av deltakeravgifter mellom NB og lokal arrangør

Andel arrangør har en minimum- og en maksimumsgrense som utgjør en forskjell på 20 %
Arrangører opparbeider seg fra minimum til maksimum ved oppfyllelse av sitt arrangøransvar.

Andelen beregnes inntil videre på skjønn ut i fra de rapporter, muntlig eller skriftlige, som kommer NB ihende.

Utbetaling av arrangørandel kan ta opptil 2 (to) uker, men vil uansett ikke utbetales før resultater er registrert.

– – –

Gren/Turnering: Min.: Maks.: Forklaring:
Carambole
NM Carambole
Arrangør 40 % 60 %
NB 60 % 40 %
NC Carambole
Arrangør 60 % 80 %
NB 20 % 40 %
 
Pool
NM Pool
Arrangør Kr. 6 000,- Fast andel
Arrangør 0 % 20 % av alle deltakere over 32
NB 20 % 0 % av alle deltakere over 32
NM Damer Pool
Arrangør 80 % 100 %
NB 0 % 20 %
NM Junior Pool
Arrangør 80 % 100 %
NB 0 % 20 %
NM Veteran Pool
Arrangør 40 % 60 %
NB 60 % 40 %
NM Lag Pool
Egne avtaler etter tilbud.
NC Elite Pool
Arrangør

kr 5 000,00

kr 6 000,00

NB

kr 0,00

kr 1 000,00

NC Div. 1 Pool
Arrangør 60 % 80 %
NB 20 % 40 %
NC Div. 2 Pool
Arrangør 60 % 80 %
NB 20 % 40 %
 
Snooker
NM Snooker
Arrangør 40 % 60 %
NB 60 % 40 %
NC Snooker
Arrangør 60 % 80 %
NB 20 % 40 %
Masters Snooker
Arrangør 60 % 80 %
NB 20 % 40 %