Melding om avvik

Alle arrangører er pliktig til å melding inn avvik i forhold til Turneringsbestemmelser og Regler.

Dette kan være avvik som for sent oppmøte, fravær, brudd på kleskode, usportslig oppførsel etc.

Skjema skal fylles ut så god som det lar seg gjøre.

Ved behov kan man legge ved eget dokument, bildebevis oa.
Avviksskjema skal likevel alltid legges ved og eventuelle vedlegg skal henvises til under «Beskrivelse»

Skjema lastes ned og fylles ut etter behov.
Filen gis et navn som relatert til turneringen.

Filen sendes pr. e-post til biljard@biljardforbundet.no