Nasjonale turneringer

Arrangør og ansvarlige i nasjonale turneringer forplikter seg til følgende:

1.  Etter beste evne å påse at arrangementet ikke sammenfaller med andre store arrangementer lokalt slik at tilgang og kapasitet på overnattingstilbud blir vesentlig redusert. Dette skal være sjekket ut senest 12 uker før arrangementet.

2.  Senest 2 uker etter offisiell tildeling av arrangement skal dette være lagt inn i kalenderen med all nødvendig informasjon.

3.  Senest 8 uker før turnering å ha fremskaffet pristilbud fra minst ett overnattingssted som har avtale med Norges Biljardforbund.

4.  Senest 3 uker før turneringen å ha laget og sendt ut en pre-omtale for presse og Biljardforbundet.no.

5.  Ny pressekontakt skal forekomme siste tirsdag før turnering. Denne skal inneholde informasjon om deltakere, landslagspillere, «lokale helter» samt et tidskjema for sluttspill/finaler.

6.  Synliggjøre arrangementet i og utenfor arenaen med NBs og eget materiell.

7.  Ta ut overførte premier fra konto, samt hente pokaler, medaljer og andre tilsendte premier såfremt arrangøren ikke selv er ansvarlig for disse.

8.  Ha eget lydanlegg med mikrofon og høyttalere.

9.  Benytte forhåndsbeskrevne flowchart og skjemaer under turnering.

10.  Ha godt synlig oppslag på vegg med oversikt over flowchart med spilletider, turneringsreglement og annen relevant informasjon.

11.  Tilby streaming av god kvalitet av minst ett bord på best egnet nettsted såfremt NB ikke tilbyr dette.

12.  Foreta jevnlig resultatoppdateringer (minst én gang pr. runde) på Biljardforbundet.no.

13.  Under turneringen å ta minst 10 bilder av god kvalitet. Disse skal blant annet vise spill og medaljører.

14.  Umiddelbart etter turneringen å legge inn resultater og turnerings-fil på Biljardforbundet.no i tråd med gjeldende retningslinjer. Turneringsfil skal inn holde liste over alle deltakere, alle resultater og resultatliste.

15.  Umiddelbart etter avsluttet turnering å ha laget og sendt ut en post-omtale for presse og Biljardforbundet.no vedlagt bilder.

16.  Etterfølge regler og bestemmelser for deltakelse og gjennomføring av turnering jamfør Norges Biljardforbunds Lov, Markedsbestemmelser, Turneringsbestemmelser og Regler (TBR), Norges Biljardforbunds Turneringssystem. Eventuelle avvik fra disse skal innrapporteres av turneringsleder samme dag som turneringen avsluttes..