Søknadsskjema NM & NC

Søknadsfrist er er gått ut .

Her finner du søknadsskjema for turnering i alle grener, klasser og kategorier. Skjemaet tillater ikke i alle tilfeller at man søker på flere turneringer. Skal man søke på turneringer i flere grener eller at man skal søke på mer enn ett NM, må man fylle ut skjemaet på nytt.

Krav og betingelser til arrangør er beskrevet i TBR samt at man signerer et ansvar i forbindelse med søknaden. For sesongen 2015 vil dette være en forpliktelse som kan medføre avkortning på andel til arrangør om de ikke etterfølges.

Informasjon om hvordan dette vil fungere i praksis vil legges ut før årsskifte. Oversikt over fordelingsnøkkel vil også informeres om.

 

1.1 Adresser til turneringsledere Kriterier for tildeling av turneringer 442 kB