Norges Biljardforbund / Turnering / Spiller / SpillerovergangSpillerovergang

**GODKJENTE OVERGANGR 2015 **
 

Se Turneringsbestemmelser og Regler Kap. 6 D 2.0. for regler om overganger.

D6. Tilhørighet

 

2.0. Overgang 

1) Melding om overgang er pålagt alle utøvere som har, eller har innehatt, lisens de siste 5 (fem ) sesonger.

2.1. Innenfor overgangsvinduet

1) Det er generelt alltid mulig for en utøver å bytte fra en klubb til en annen under overgangstid, men alle bestemmelser og forutsetninger må være oppfylt.

2) Representasjonsrett for den nye klubben er anskaffet når den nye sesongen innledes (1. januar ).

3) For at en overgang skal kunne behandles og sluttføres på korrekt vis, skal følgende prosedyrer ivaretas:

a) Utøveren skal ha informert moderklubb om en kommende overgang.

b) Overganger meldes pr. e-post. Meldingen skal inneholde utøvers navn, fødselsdato, navn på moderklubb og navn på ny klubb.

c) NB skal motta kopi av all korrespondanse i forbindelse med overganger.

d) Melding om overgang skal være mottatt av moderklubb senest 1. desember

e) Om moderklubben ikke har noen fordringer, eller annen saklig grunn for å nekte overgang, skal overgangen bevilges tidligst 15. desember dog senest 31. desember.

f) Dersom moderklubben mener å ha utestående fordringer, pålegges de å redegjøre for disse gjennom kvitteringer og andre underlag, slik at korrektheten kan kontrolleres. Denne dokumentasjonen skal være NB ihende senest 15. desember. Underlag som kommer NB ihende først etter den foreskrevne tidsfristen kommer ikke i betraktning.

g) Eventuell skyld som utøveren kan ha til den private eieren av biljardlokalet, alternativt til en av moderklubbens funksjonærer, kan ikke av moderklubben angis som saklig grunn for å nekte overgang.

h) Overgangen skal godkjennes umiddelbart etter at moderklubbens fordringer har blitt kvitterte.

i) Dersom den nye klubben forplikter seg til å stå ansvarlig for fordringene mens NB gjennomfører en kontroll, så skal overgangen meddeles utan videre forsinkelse.

j) Dersom den nye klubben først ønsker å ta stilling til de utestående fordringene etter at NB har foretatt kontroll av disse, så kan overgang meddeles først ved et senere tidpunkt.

 

2.2. Utenom overgangsvinduet

1) Utøvere kan tillates å bytte klubb, også utenom overgangsvinduet, under spesielle omstendigheter:

a) Moderklubb har meldt opphør til idrettskretsen.

b) Moderklubb og utøver ønsker, ensidig eller gjensidig, ikke lenger å representere hverandre. Megling i eventuell tvist skal ha funnet sted med representant for NB tilstede, enten som megler eller observatør.

c) Utøvere som innenfor tidsfristen for overgang ennå ikke har rukket å beslutte hvilken klubb de ønsker å spille for, og som via sin moderklubb har sendt inn en bevilget overgang, og/eller utøvere som i inneværende sesong ennå ikke har løst spillerlisens.

2) Uansett når en utøver ønsker å bytte klubb, skal samme dokument presenteres og behandling gjennomføres, som beskrevet i D6.2.1.3 ovenfor med unntak for når moderklubb har meldt opphør.

2.3. Erstatning for utlegg 

1) Dersom en utøver ønsker å bytte klubb under pågående sesong, kan moderklubben begjære erstatning for utlegg man har hatt for dennes regning. Erstatning kan begjæres kun for følgende typer kostnader:

a) Deltakelse på kurs, samlinger og treningsleir (reise, deltakeravgift, kursmateriell, kost og losji ).

b) Deltakelse i individuelle turneringer (reise, startavgift, kost og losji ).

c) Deltakelse i landskamper, EM og VM, etc., der moderklubben har betalt en del av kostnadene direkte til NB.

2) Ingen erstatning kan begjæres for den del av ovenstående kostnader som har blitt dekket via tilskudd fra idrettskrets, fylkeskrets eller NIF.

3) Ved uenighet mellom moderklubb og utøver har NB avgjørende vedtaksrett med hensyn til hvilke utlegg som kan anses berettiget til erstatning.

4) Erstatning kan kun begjæres for utlegg utøveren har hatt de 2 (to ) siste sesonger.

5) Om en berørt utøver per definisjon tilhører kategorien ungdom, kan maksimalt 50 % av utlegg begjæres erstattet.

Share |

Ranking

Fullstendig ranking her: pool  snooker   carambole

Ranking Carambole

1. Yalcin Iner, Oslo BK, 439p

2. Lars Harald Riiber, BEX BK, 307p

3. Terje Mathisen, Oslo BK, 306p

4. Gazi Ekim Özcan, Oslo BK, 263p

5. Espen Hauge, Oslo BK, 235p

6. Carlos Ruiz, Oslo BK, 213p

7. Morten Madsen, Oslo BK, 188p

8. Markus Kotvojs, Oslo BK, 161p

Ranking Snooker

1. Christopher Watts, Oslo Snooker, 160p

2. Erik Dullerud, Trondheim Snooker, 97p

3. Nassim Sekat, Trondheim Snooker, 88p

4. Reidar Rundsveen, Os BK, 72p

5. Umar Hayat Ali, Oslo Snooker, 67p

6. Mats Schjetne, Ask BC, 66p

7. Ken Simon Røed, Sarpsborg SBK, 64p

8. André Hellerud, Oslo Snooker, 60p

Pool Elite

1. Mats Schjetne, Ask BC, 1324p

2. Vegar Kristiansen, Stoppball Nidaros BK, 1104p

3. Kristoffer Mindrebøe, Oslo BK, 1066p

4. Ronny Oldervik, Stoppball Nidaros BK, 922p

5. Roger Rasmussen, Kløfta BK, 634p

6. Tommy Wolff, Hyllestad IL, BG, 578p

7. Damianos Giallourakis, Oslo BK, 520p

8. Steffen Wolff, Hyllestad IL, BG, 516p

Pool Divisjon 1 Øst

1. Pål Fillipsveen, Oslo BK, 807p

2. Kenneth Rognstad, Gjøvik&Raufoss BK, 795p

3. Egil Arne Sørensen, Oslo BK, 600p

4. Hasan Emre Vural, Oslo BK, 535p

5. Thomas Stavang Pedersen, Oslo BK, 530p

6. Kent Halldin, Oslo BK, 520p

7. Jonas Gangfløt, Fredrikstad BK, 480p

8. Frank Hjeldnes, Oslo BK, 472p

Pool Divisjon 1 Sør

1. Ine Helvik, Svithun BK, 1532p

2. Elkhem Eisajan, Ask BC, 1100p

3. Trond Larsen, Kong Oscar BK, 970p

4. Johnny Ove Ellingsen, Svithun BK, 640p

5. Jason Hansen, Svithun BK, 630p

6. Tor Einar Bjerke, Svithun BK, 490p

7. Bjørn Kåre Ellingsen, Bergen BK, 430p

8. Jon Birger Gursli, Tre Måker BK, 310p

Pool Divisjon 1 Vest

1. Gard Eiken Flage, Hyllestad IL, BG, 1132p

2. Robert Gelin Rysjedal, Fjordane BK, 860p

3. Dag Jøran Aralden, Hyllestad IL, BG, 765p

4. Jonas Holt, Hyllestad IL, BG, 744p

5. Jan Helge Kordts, Os BK, 700p

6. Pål Hatteberg, Hyllestad IL, BG, 474p

7. Ronny Algrøy, Kong Oscar BK, 450p

8. Jaran Gelin Rysjedal, Fjordane BK, 412p

Pool Divisjon 1 Midt

1. Knut Inge Røstvold, Trondheim BK, 1275p

2. Bjørnar Tveraas, Steinkjer BK, 920p

3. Even Wærnes, Stoppball Nidaros BK, 670p

4. Espen Eriksen, Trondheim BK, 600p

5. Ronny Kraft, Trondheim BK, 590p

6. Jahn Marius Wærnes, Stoppball Nidaros BK, 450p

7. Steinar Moe, Trondheim BK, 430p

8. Christoffer Johnsen, Trondheim BK, 250p

Pool Divisjon 1 Nord 1

1. Jan Gustav Imingen, Arctic BK, 450p

2. Amund Linaker Jenssen, Arctic BK, 400p

3. Jan Gunnar Magnussen, Arctic BK, 320p

4. Bjørn Terje Svenning, Arctic BK, 230p

5. Ron Kaspersen, Arctic BK, 220p

6. Anders Brannfjell, Arctic BK, 200p

7. Kent Ivar Aasbakk, Arctic BK, 180p

8. Trond Viggo Thommesen, Arctic BK, 150p

Pool Divisjon 1 Nord 2

1. Pål Morten Kristiansen, Tromsø BK, 832p

2. Mats Båtnes, Reisa BK, 800p

3. Robin Svedin, Reisa BK, 782p

4. Vegar Lind, TSI BK, 740p

5. Brage Arnesen, Tromsø BK, 680p

6. Øyvind Jensen, TSI BK, 600p

7. Rune Paulsen, Alta BK, 420p

8. Bjørn Birger Andreassen, Alta BK, 382p

Pool Divisjon 2 Øst

1. Jan Thomassen, Oslo Biljard1 PS, 796p

2. Bjørn Erik Bergh, Grenland BK, 700p

3. Thomas Pedersen, Oslo Biljard1 PS, 690p

4. Martin Kandola, Fredrikstad BK, 680p

5. Arne Wiese-Hansen, Fredrikstad BK, 496p

6. Finn-Ari  Syrrist , Grenland BK, 490p

7. Jon Andersen Eide, Kongsvinger BK, 462p

8. Thorbjørn Eriksen, Oslo Biljard1 PS, 450p

Pool Divisjon 2 Vest

1. Gjermund Flage, Hyllestad IL, BG, 1560p

2. Paul Townsend, Hyllestad IL, BG, 1070p

3. Jan Erik Hatlem, Hyllestad IL, BG, 950p

4. Kurt-Per Hatlem, Hyllestad IL, BG, 770p

5. Stein-Tore Christensen Nybakk, Hyllestad IL, BG, 740p

6. Aleksander Tonning Hatløy, Hyllestad IL, BG, 660p

7. Eirik Tonning Hatløy, Hyllestad IL, BG, 560p

8. Nina Torvund, Hyllestad IL, BG, 410p

Hva skjer?

Samarbeidspartnere

Siste nytt

Alle nyheter finner du her