Norges Biljardforbund / Turnering / Spiller / SpillerovergangSpillerovergang

**GODKJENTE OVERGANGR 2015 **
 

Se Turneringsbestemmelser og Regler Kap. 6 D 2.0. for regler om overganger.

D6. Tilhørighet

 

2.0. Overgang 

1) Melding om overgang er pålagt alle utøvere som har, eller har innehatt, lisens de siste 5 (fem ) sesonger.

2.1. Innenfor overgangsvinduet

1) Det er generelt alltid mulig for en utøver å bytte fra en klubb til en annen under overgangstid, men alle bestemmelser og forutsetninger må være oppfylt.

2) Representasjonsrett for den nye klubben er anskaffet når den nye sesongen innledes (1. januar ).

3) For at en overgang skal kunne behandles og sluttføres på korrekt vis, skal følgende prosedyrer ivaretas:

a) Utøveren skal ha informert moderklubb om en kommende overgang.

b) Overganger meldes pr. e-post. Meldingen skal inneholde utøvers navn, fødselsdato, navn på moderklubb og navn på ny klubb.

c) NB skal motta kopi av all korrespondanse i forbindelse med overganger.

d) Melding om overgang skal være mottatt av moderklubb senest 1. desember

e) Om moderklubben ikke har noen fordringer, eller annen saklig grunn for å nekte overgang, skal overgangen bevilges tidligst 15. desember dog senest 31. desember.

f) Dersom moderklubben mener å ha utestående fordringer, pålegges de å redegjøre for disse gjennom kvitteringer og andre underlag, slik at korrektheten kan kontrolleres. Denne dokumentasjonen skal være NB ihende senest 15. desember. Underlag som kommer NB ihende først etter den foreskrevne tidsfristen kommer ikke i betraktning.

g) Eventuell skyld som utøveren kan ha til den private eieren av biljardlokalet, alternativt til en av moderklubbens funksjonærer, kan ikke av moderklubben angis som saklig grunn for å nekte overgang.

h) Overgangen skal godkjennes umiddelbart etter at moderklubbens fordringer har blitt kvitterte.

i) Dersom den nye klubben forplikter seg til å stå ansvarlig for fordringene mens NB gjennomfører en kontroll, så skal overgangen meddeles utan videre forsinkelse.

j) Dersom den nye klubben først ønsker å ta stilling til de utestående fordringene etter at NB har foretatt kontroll av disse, så kan overgang meddeles først ved et senere tidpunkt.

 

2.2. Utenom overgangsvinduet

1) Utøvere kan tillates å bytte klubb, også utenom overgangsvinduet, under spesielle omstendigheter:

a) Moderklubb har meldt opphør til idrettskretsen.

b) Moderklubb og utøver ønsker, ensidig eller gjensidig, ikke lenger å representere hverandre. Megling i eventuell tvist skal ha funnet sted med representant for NB tilstede, enten som megler eller observatør.

c) Utøvere som innenfor tidsfristen for overgang ennå ikke har rukket å beslutte hvilken klubb de ønsker å spille for, og som via sin moderklubb har sendt inn en bevilget overgang, og/eller utøvere som i inneværende sesong ennå ikke har løst spillerlisens.

2) Uansett når en utøver ønsker å bytte klubb, skal samme dokument presenteres og behandling gjennomføres, som beskrevet i D6.2.1.3 ovenfor med unntak for når moderklubb har meldt opphør.

2.3. Erstatning for utlegg 

1) Dersom en utøver ønsker å bytte klubb under pågående sesong, kan moderklubben begjære erstatning for utlegg man har hatt for dennes regning. Erstatning kan begjæres kun for følgende typer kostnader:

a) Deltakelse på kurs, samlinger og treningsleir (reise, deltakeravgift, kursmateriell, kost og losji ).

b) Deltakelse i individuelle turneringer (reise, startavgift, kost og losji ).

c) Deltakelse i landskamper, EM og VM, etc., der moderklubben har betalt en del av kostnadene direkte til NB.

2) Ingen erstatning kan begjæres for den del av ovenstående kostnader som har blitt dekket via tilskudd fra idrettskrets, fylkeskrets eller NIF.

3) Ved uenighet mellom moderklubb og utøver har NB avgjørende vedtaksrett med hensyn til hvilke utlegg som kan anses berettiget til erstatning.

4) Erstatning kan kun begjæres for utlegg utøveren har hatt de 2 (to ) siste sesonger.

5) Om en berørt utøver per definisjon tilhører kategorien ungdom, kan maksimalt 50 % av utlegg begjæres erstattet.

Share |

Ranking

Fullstendig ranking her: pool  snooker   carambole

Ranking Carambole

1. Espen Hauge, Oslo BK, 350p

2. Yalcin Iner, Oslo BK, 259p

3. Markus Kotvojs, Oslo BK, 206p

4. Terje  Mathisen, Oslo BK, 203p

5. Gazi Özcan, Oslo BK, 164p

6. Morten Madsen, Oslo BK, 153p

7. Damianos Giallourakis, Oslo BK, 143p

8. Peter Cleaverley, Oslo BK, 87p

Ranking Snooker

1. Chris Watts, Oslo Snooker, 144p

2. Umar Hayat Ali, Oslo Snooker, 137p

3. Kjell Pedersen, Sarpsborg SBK, 101p

4. Roger André Strand, Trondheim Snooker, 100p

5. John Fjermestad Aase, Trondheim Snooker, 88p

6. Reidar Rundsveen, Os BK, 81p

7. Erik Dullerud, Trondheim Snooker, 73p

8. Bjørn Gulbrandsen, Sarpsborg SBK, 72p

Pool Elite

1. Vegar Kristiansen, Stoppball Nidaros BK, 1764p

2. Kristoffer Mindrebøe, Oslo BK, 1194p

3. Ronny Oldervik, Stoppball Nidaros BK, 1010p

4. Roger Rasmussen, Kløfta BK, 970p

5. Mats Schjetne, Ask BC, 892p

6. Joakim Haugen, Oslo BK, 844p

7. Audun Risan Heimsjø, Ask BC, 632p

8. Roger Lysholm, Trondheim BK, 470p

Pool Divisjon 1 Øst

1. Kenneth Rognstad, Gjøvik&Raufoss BK, 300p

2. Tor Arne Jostad, Gjøvik&Raufoss BK, 220p

3. Robert Farinetti, BEX BK, 150p

3. Pål Fillipsveen, Oslo BK, 150p

5. Knut Egil Michaelsen, Kongsvinger BK, 100p

5. Frank Hjeldnes, Oslo BK, 100p

5. Emil Bjørkmann, Gjøvik&Raufoss BK, 100p

5. Eirik Riisnæs, Oslo BK, 100p

Pool Divisjon 1 Sør

1. Fredrik Førde, Svithun BK, 1790p

2. Rune Espeland, Svithun BK, 1190p

3. Christian Rosell, Tre Måker BK, 1140p

4. John Vidar Sundt, Jæren BK, 1070p

5. Johannes Tørresdal, Tre Måker BK, 860p

6. Elkhem Eisajan, Ask BC, 822p

7. Jone Skjelbred, Svithun BK, 750p

8. Jon Birger Gursli, Tre Måker BK, 680p

Pool Divisjon 1 Vest

1. Dag Jøran Aralden, Hyllestad IL, BG, 300p

2. Jonas Holt, Hyllestad IL, BG, 220p

3. Pål Hatteberg, Hyllestad IL, BG, 150p

4. Jan Helge Kordts, Os BK, 100p

4. Robert Gelin Rysjedal, Fjordane BK, 100p

4. Gard Eiken Flage, Hyllestad IL, BG, 100p

4. Jardar Eiken Flage, Hyllestad IL, BG, 100p

8. Rudi Andre Wolff, Kong Oscar BK, 60p

Pool Divisjon 1 Midt

1. Knut Inge Røstvold, Trondheim BK, 300p

2. Even Wærnes, Stoppball Nidaros BK, 220p

3. Espen Eriksen, Trondheim BK, 150p

3. Ronny Kraft, Trondheim BK, 150p

5. Jahn Marius Wærnes, Stoppball Nidaros BK, 100p

5. Svein Rune Notøy, Herøy BK, 100p

5. Line Samdahl, Trondheim BK, 100p

5. Bjørnar Tveraas, Steinkjer BK, 100p

Pool Divisjon 1 Nord 1

1. Jan Gustav Imingen, Arctic BK, 300p

2. Jan Gunnar Magnussen, Arctic BK, 220p

3. Trond Viggo Thommesen, Arctic BK, 150p

3. Arild Berg, Arctic BK, 150p

5. Amund Linaker Jenssen, Arctic BK, 100p

5. Anders Brannfjell, Arctic BK, 100p

7. Bjørn Terje Svenning, Arctic BK, 80p

7. Kent Ivar Aasbakk, Arctic BK, 80p

Pool Divisjon 1 Nord 2

1. Øyvind Jensen, TSI BK, 300p

2. Brage Arnesen, Tromsø BK, 220p

3. Aleksander Kjørren, Reisa BK, 150p

3. Torje Sørensen Veibakken, Reisa BK, 150p

5. Trond Larsen, Tromsø BK, 100p

5. Mats Båtnes, Reisa BK, 100p

5. Pål Morten Kristiansen, Tromsø BK, 100p

5. Vegar Lind, TSI BK, 100p

Pool Divisjon 2 Øst

1. Bjørn Erik Bergh, Grenland BK, 300p

2. Jon Andersen Eide, Kongsvinger BK, 220p

3. Arne Wiese-Hansen, Fredrikstad BK, 150p

3. Thorbjørn Eriksen, Oslo Biljard1 PS, 150p

5. Hans Kristian Hansen, Vestby BK, 100p

5. Arild Kråkvik, Oslo BK, 100p

5. Trond-Michael Stensrød, Fredrikstad BK, 100p

5. Finn-Ari Syrrist , Grenland BK, 100p

Pool Divisjon 2 Vest

1. Gjermund Flage, Hyllestad IL, BG, 300p

2. Kurt-Per Hatlem, Hyllestad IL, BG, 220p

3. Jan Erik Hatlem, Hyllestad IL, BG, 150p

3. Paul Townsend, Hyllestad IL, BG, 150p

5. Olav Mjell Hofsvik, Hyllestad IL, BG, 100p

5. Aleksander T. Hatløy, Hyllestad IL, BG, 100p

5. Eirik Tonning Hatløy, Hyllestad IL, BG, 100p

5. Stein-Tore C. Nybakk, Hyllestad IL, BG, 100p

Hva Skjer?

Samarbeidspartnere