Spilleroversikt

Spillere som har betalt lisens for 2015 vil være registrert på CueScore.

Det er spillerne selv  som har ansvaret for å oppdatere informasjon om seg selv. Den enkelte spiller må registrere seg på sidene, logge på og legge inn informasjon om seg selv. Informasjon som vil ligge her:

  • Navn, adresse, klubbtilknytning mv.
  • Hvilke grener man deltar i (pool, snooker, carambole)

For å melde seg på en turnering må man først ha betalt lisens. Deretter kan man velge den aktuelle turneringen, velge pris (avhengig av om man er mann/kvinne, voksen/junior, student/ufør osv.) Påmeldingen skjer da gjennom betaling av startavgiften. Etter at påmeldingsfristen er gått ut vil det ikke være mulig å melde seg på! Når startavgift er betalt kommer man automatisk opp på deltakerlisten for den (de) aktuelle turneringen(e).