Startavgifter

Alle startavgifter betales i CueScore

Det er bindende påmelding og innbetalt startavgift refunderes ikke ved forfall. Unntak kan gjøres f.eks. ved avlysning. I slike tilfeller vil innbetalt beløp bli refundert til den konto det er betalt fra. Evt forfall skal uansett årsak meldes så tidlig som mulig til arrangør. Unnlatelse og unødig forsinkelse vil kunne medføre bot og startnekt frem til bot er betalt.

Vi vil legge opp til en egen ordning for spilleransvarlig i klubben, slik at denne kan gå inn og melde på og betale for sin klubbs lisensierte spillere.  Dette kan være særlig aktuelt for klubber med mange juniorspillere, som ikke selv kan betale på nett.

Oversikt over gjeldende startavgifter finner du her.