TBR

Ny digital TBR

Det er laget en helt ny digital oversikt over Lov, Turneringsbestemmelser og regelverk. Vi håper at dette vil være et nyttig verktøy i forbindelse med innsikt og forståelse for både utøvere, klubber og turneringsledere.

Oversikten inneholder følgende elementer:

  1. Lov for Norges Biljardforbund
  2. Turneringsbestemmelser (TBR)
  3. Regler og spesifikasjoner for Carambole
  4. Regler og spesifikasjoner for Pool
  5. Regler og spesifikasjoner for Snooker (dette kapittelet er ikke publisert enda, men oversettelse er i full gang)

Det er foretatt en rekke strukturelle endringer i Turneringsbestemmelsene og det er også rettet opp grammatikalske feil. Innholdsmessig er det kommet en større revisjon gjeldende fra 1. januar 2016.

Turneringsbestemmelser og Regler vil bli revidert og utgitt før hver sesong. I løpet av sesongen vil endringer, (bortsett fra åpenbare skrivefeil og feiltolkninger), ikke bli foretatt før neste sesong!

Systemet gjør det enkelt for alle å slå opp i regelverket og lovene. Det er også mulighet for å søke etter ord og uttrykk som du er på jakt etter. Det er innført utstrakt bruk av linker i systemet – både internt i vårt eget regelverk og eksternt til sider hvor nødvendig informasjon er tilgjengelig og oppdatert til en hver tid. Dersom dere opplever feil ved linkene – eller andre feil i regelverkene, ber vi dere om å melde dette til Forbundskontoret .

Vi håper løsningen er selvforklarende og vil bli et nyttig hjelpemiddel i mange situasjoner. Dersom dere allikevel har spørsmål vedr. bruken av dette oppslagsverket, vennligst ta kontakt med Forbundskontoret.

For å komme til oversikten kan dere trykke her.