Terminliste 2018

Alle oppdateringer og eventuelle endringer i terminlisten blir foretatt i CueScore. Det er derfor den versjonen som er publisert der som er den gjeldende til en hver tid.

Dersom noen har spørsmål vedr. terminlisten, så bare ta kontakt med oss.