Utdanning

Norges Biljardforbund har tilbud om turneringslederkurs, trenerutdanning og styrearbeid i praksis. I tillegg kjører vi klubbprosesser ute i klubbene.

Fastlagte kurs vil bli annonsert på hjemmesiden under nyheter. Idrettskretsen kjører også en del åpne kurs innen blant annet økonomi, anlegg, lover og regler.

Oversikt over Norges Biljardforbund sine kompetansetilbud finner du i margen til venstre.

Både NIF og Idrettskretsene tilbyr også kurs, enten i klubben eller som åpne kurs:

  • Lover, regler og retningslinjer
  • Idrettens rammebetingelser
  • Økonomistyring og regnskap
  • Anlegg generelt
  • Møteledelse

For kurs som Idrettskretsene avholder, se deres idrettskrets sin hjemmeside. Oversikt over idrettskretser finner dere HER  .

Les også mer om idrettskretsene sine kurs HER .

.
Oversikt over kompetansetilbud og litteratur:

kompetansetilbud-nb_content_folder_full