Har du glemt å melde overgang?

Fristen for å sende overgangsskjema til moderklubb (gammel klubb) gikk ut 1. desember og fristen for at Norges Biljardforbund skal ha mottatt alle dokumenter går ut 15. desember.

Vi vil legge til rette for at våre utøvere skal kunne endre klubbtilhørighet selv om de ikke har varslet moderklubb om dette enda. En forutsetning er allikevel at et fullstendig utfylt overgangsskjema er sendt til oss innen fristen 15. desember.

Se mer informasjon om regler og godkjente overganger her.