Arve Larsen fyller 60 år

En av våre store ildsjeler fyller 60 år i dag. Norges Biljardforbund stiller seg i rekken og gratulerer med den store dagen.

Nedenfor finner du et kort resymé over Arves store engasjement gjennom mange år i biljardsporten som ble skrevet da han fikk utdelt Norges Biljardforbunds høyeste utmerkelse – Gullmerket.

________________________________________________________________________________

Arve Larsen ble valgt inn som styremedlem i Norges Biljardforbund allerede under stiftelsesmøtet i Oslo 21. november 1981. Det skulle vise seg å bli en stor lykke for den organiserte biljardsporten i Norge. I de neste 23 årene påtok han seg betydelig ansvar og arbeidsoppgaver innenfor en rekke områder, og han behersket disse til fulle.

Arve hadde fra starten av ansvar for all internasjonal virksomhet i Norges Biljardforbund, og var også medlem av Sportskommisjonen i EPBF, The European Pocket Billiard Federation i alle de årene kommisjonen eksisterte, og hvor han utførte en glimrende jobb. Som lagleder og reiseleder for samtlige av Norges landslag var han et unikum i hele perioden, og en fantastisk støtte for de norske spillerne.

Ingen kunne legge til rette slik som Arve. Han ordnet, før forbundet ansatte en fast generalsekretær, alt som var nødvendig med tanke på mesterskapene, det være seg billetter, reisedokumenter, landslagsantrekk, eller hotellbestillinger. Var det spillere som måtte via Oslo for å komme seg videre ned i Europa, ja så innlosjerte han like godt spillerne i eget hjem med mat og drikke og til egen kostnad.

Arve var turneringsleder under samtlige av de tre europamesterskapene som ble avholdt i Norge på 80- og 90-tallet. I tillegg til dette, var han også ansvarlig for opplæring av dommere, og hadde den mest sentrale rollen i forbindelse med all praktisk tilrettelegging både før og under arrangementene.

På den nasjonale arena påtok han seg også de fleste oppgaver, og brukte stort sett all sin fritid på biljardforbundet. Han var på samme tid generalsekretær, sportssjef, kasserer, materialforvalter og turneringsleder. Hvert eneste norgesmesterskap i perioden fra forbundet ble startet og fram til 2004 da han sluttet, har vært ledet av Arve med myndig hånd. Det er nesten uforståelig at et menneske kan legge ned så mye ubetalt innsats over så lang tid.

Ved siden de rene forbundsoppgavene var han dommer i 10 verdensmesterskap i Pool, hvorav hoveddommer i to av disse, i Königswinter i Tyskland og i Borlänge i Sverige. I VM i Alicante i Spania var han turneringsleder. Selv om han trakk seg fra Norges Biljardforbund i 2004 så er han fremdeles en ressurs for EPBF, og er tilbake for fullt som turneringsleder i europeiske mesterskap.

Norges Biljardforbund, biljarden i Norge, samt aktive spillere har uendelig mye å takke Arve Larsen for. Hans sko er det ikke lett å fylle!