Uttakskriterier og støtte – Veteran EM

EM i Pool for Veteraner blir avviklet i Tirana (ALB) i perioden 8.-14. august 2016. På grunn av at NM for Veteraner (8-Ball og 9-Ball) ikke er ferdig før 22. mai, vil uttak til EM i Pool for Veteraner bli foretatt umiddelbart etter NM for Veteraner (10-Ball og 14.1) i Oslo, som avvikles 27. og 28. februar.

Norges Biljardforbund vil ta ut 5 utøvere som hver får en støtte på inntil kr. 10.000,-. Støtten skal dekke reise, opphold og startavgifter i de disipliner utøveren ønsker å delta i. Eventuelle kostnader ut over dette må dekkes av den enkelte utøver. Norges Biljardforbund dekker startavgiften i lagspillet. Det er ikke gitt at vi får 5 plasser i alle disipliner.

Kriterier for uttak (ikke i prioritert rekkefølge):

  • Plassering og deltakelse i NM Veteran og/eller Åpen klasse
  • Ranking og deltakelse i øvrig turneringsaktivitet
  • Plassering i forrige års EM for Veteraner
  • Vilje til satsing
  • Positiv holdning og bidrag til biljardsporten

Norges Biljardforbund vil i 2016 ikke ta ut spillere til EM Veteran Kvinner (Ladies).

You may also like...