Sakspapirer – Forbundstinget

Norges Biljardforbund informerer om at alle saksdokumenter til Tinget nå er tilgjengelige for nedlasting.  Trykk PDF-ikonet under for å åpne dokumentene.

PDF

For ordens skyld vil vi påpeke at påmeldte representanter har fulle rettigheter på Tinget dersom de har gyldig fullmakt fra klubben, uavhengig av om de har innsendt denne innenfor den administrative fristen eller ikke. Det vil si at avkryssingen i kolonnen «Fullmakt» i Sak nr. 1 kun indikerer hvilke klubber som har presentert fullmakt pr. dags dato – og ikke hvem som vil ha stemmerett på Tinget.

Vi ønsker alle vel møtt i Oslo 16. og 17. april.

Vi vil opplyse om at dokumentene IKKE vil bli skrevet ut på papir.

Think_Green

You may also like...